Welkom

Leuk dat je ons online hebt gevonden! Wij zijn de Levend Woord Gemeente Haarlem. In onze diensten onderzoeken we het woord van God en bidden we met elkaar.

De Evangelische Levend Woord Gemeente is een multiculturele gemeente die gebaseerd is op de liefde en het Woord van God. Vanuit die liefde streven we naar en bidden we voor groei naar volwassenheid van mensen die God geeft en we bouwen aan onderlinge relaties. We zetten ons er voor in om de opdracht van God voor de gemeente te vervullen.

Dat houdt in dat we als gemeente regelmatig samenkomen voor voorbede, aanbidding, dankzegging, onderwijs en fellowship. De visie van de gemeente is gebaseerd op de zendingsopdracht van Jezus in Mattheüs 28:18

“Maakt allen tot Mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden al wat Ik u bevolen heb en zie Ik ben met U al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”


LWG

Volgens het Woord van God behoort een gemeente te functioneren als een gezin. In een goed gezin is liefde, warmte, geborgenheid, voeding en opvoeding. Wij hopen dat je een geestelijk “thuis” vindt in de LWG Haarlem. Je bent van harte uitgenodigd. voor een afspraak of het bijwonen van een samenkomst om dan samen God te ontmoeten. Het adres is Paul Krugerkade 6, 2021BN Haarlem.

Willem en Ingrid Duijn, Voorgangersechtpaar.


“Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, bestraf en bemoedig met alle geduld en onderrichting.” (2 Timotheüs 4:2:) Wat betekent dit woord in hedendaags Nederlands? k vraag je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en berisp hen als dat nodig is. Moedig hen aan en onderwijs hen in het woord van God.


 De grootste ontdekking

Elke mens heeft zo zijn eigen ideeën over God. Sommige mensen hebben het idee dat God een oude chagrijnige man met een lange witte baard is. Anderen hebben het idee dat God vooral iemand van de regeltjes is. We kunnen zo allemaal ons eigen beeld van Hem maken. Ook mensen die in de kerk zitten. Maar kloppen onze ideeën van God wel met de … [lees verder]


Revival van Robin Mark