Wie is Jezus?

Jezus is de bekendste persoon die ooit geleefd heeft. Misschien weet jij niet zoveel over Jezus of heb je zelfs nooit iets over Hem gehoord. Het bijzondere is dat Hij wel van jouw bestaan weet en zelfs enorm betrokken wil zijn bij jouw leven.

We gaan kijken wie Jezus is en wat Hij voor de wereld en voor jou gedaan heeft. Ook ga je zien hoe het voor jou mogelijk is om Hem persoonlijk te leren kennen.
Vandaag kan voor jou de deur open gaan naar een heel nieuw leven: een leven met Jezus!

Jezus is een bekend persoon
Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft wel eens van Hem gehoord en de westerse jaartelling is op Zijn geboorte gebaseerd. Zijn denken heeft invloed gehad op de grondwetten van diverse landen en ook op de normen en waarden van onze maatschappij. Daarnaast wordt er over Hem gezongen in veel liedjes, komt Hij voor in de kunst en is een aantal van Zijn uitspraken in onze taal opgenomen. In het boek “De Bijbel” kun je over Jezus lezen. Dit boek is in meer talen vertaald dan welk ander boek ook.
Dit allemaal maakt het interessant om wat meer over Hem te weten te komen. Wie is Hij en wat heeft Hij betekend voor de wereld?

Het leven van Jezus
Jezus werd geboren in de plaats Bethlehem in Israël. Al op jonge leeftijd maakten Zijn woorden en wijsheid een bijzondere indruk op de mensen om Hem heen.
Toen Hij ongeveer dertig jaar oud was begon Hij door de steden van Israël te trekken om de mensen te vertellen over God. Hij zei dat God Zijn Vader was en dat Hij door God gezonden was. Hij vertelde de mensen over Gods liefde en Gods plannen met de mensen. Jezus had oog voor alle soorten mensen: man en vrouw, arm en rijk, jong en oud, met of zonder nood. Hij had echter speciaal aandacht voor de mensen die het in het leven verprutst hadden. Hij zei dat Hij juist voor hen gekomen was.
Op een gegeven moment stelde Hij twaalf mannen aan om met Hem samen te werken. Zij gingen ook over God vertellen.
Jezus deed ook bijzondere dingen. Zo genas Hij zieke mensen en deed wonderen. Onder andere veranderde Hij op een bruiloft een paar vaten water in wijn en liep Hij op een meer over het water. Op bovennatuurlijke wijze wist Hij soms de gedachten en situaties van mensen. Dat maakte een grote indruk op de mensen. Deze Jezus moest wel door God gezonden zijn.

De dood van Jezus
Jezus ontving tijdens Zijn leven openbaringen van God over de toekomst. Op een dag vertelde Hij zijn volgelingen dat Hij zou gaan sterven. Ze snapten er niets van. Wat bedoelde Hij daarmee?
Jezus had vrienden, maar ook vijanden die Hem wilden vermoorden. Een groep religieuze leiders uit die tijd maakten een plan om Hem te doden. Ze legden contact met Judas, één van Jezus volgelingen, en kochten hem om met geld om Jezus te verraden.
Op een avond was Jezus op een berg net buiten de stad Jeruzalem aan het bidden. Hij wist al dat Hij verraden zou worden en zocht steun bij God, Zijn Vader. Toen het nacht was, kwam Judas met een grote groep religieuze leiders en soldaten en zij namen Hem gevangen. Ze brachten Jezus naar de Romeinse rechter. Daar kwamen ze met allerlei valse beschuldigingen en zetten de rechter onder druk. Uiteindelijk werd Jezus veroordeeld tot de kruisdood. Buiten de stad op een berg werd Hij aan een kruis gespijkerd en daar stierf Hij.

De opstanding uit de dood
Het lichaam van Jezus werd in een graf gelegd. De religieuze leiders wisten dat Jezus had gezegd dat Hij zou sterven, maar ook dat Hij na drie dagen opgewekt zou worden uit de dood. Ze geloofden dit natuurlijk niet maar waren bang dat de volgelingen van Jezus het lichaam zouden stelen. Dan zou het toch lijken alsof Jezus inderdaad opgestaan was uit de dood. Daarom werd het graf goed afgesloten met een grote steen en werd het bewaakt door wachters.
Na drie dagen gebeurde er inderdaad wat Jezus over de toekomst gezegd had. Het begon net licht te worden toen er een grote aardbeving kwam en een engel van God de steen voor de opening weghaalde. De wachters beefden van angst. De engel zei: “Hij is niet meer hier, Hij is opgestaan uit de dood.”
Jezus was door de kracht van God weer levend gemaakt en het graf was leeg.
In de dagen daarna verscheen Jezus meerdere keren aan zijn volgelingen. Eén keer verscheen hij zelfs aan een groep van meer dan 500 volgelingen.