Beleidsplan

Stg. Levend Woord Gemeente Haarlem

De werkzaamheden van de Stichting Levend Woord Gemeente zijn als volgt onder woorden te brengen:
  • Maandelijks houdt de stichting een outreach in de vorm van straatpastoraat. Dit betreft het bieden van eerste geestelijke hulp aan mensen in nood, te weten drugsverslaafden, alcoholisten, prostituées, slachtoffers van mishandeling, alleenstaande ouders met kinderen, zwervers, daklozen, weggelopen jongeren, kortom mensen van allerlei rangen, standen, rassen en culturen met of zonder problemen de liefde van God doorgeven en uitdragen.
  •  Het beantwoorden van vragen van interessenten over het bestaan van en het geloof in God.
  • Het geven van op de Bijbel gebaseerd onderwijs over onderwerpen van de meest uiteenlopende aard met het doel dat mensen op verantwoorde wijze met hun omstandigheden of problematiek leren omgaan, opdat zij rust en vrede in hun leven ervaren en hun levens op alle gebieden hersteld worden. Voorbeelden van onderwerpen zijn o.a. opvoeding van kinderen, het voeren van een financiële huishouding, het onderhouden van relaties, gezondheid en de verantwoordelijkheid die dit geeft naar God.
  • Telefonische hulplijn voor mensen in nood of in crisis via de site regiopastor.nl een luisterend oor bieden en het geven van adviezen die op de Bijbel gestoeld zijn. Maar ook een gebed ter plaatse of een doorverwijzing naar een relevante instantie.