Beleidsplan

  • Het houden van levensherstellende samenkomsten met leden en geinteresseerden.
  • Het organiseren van liefdesmaaltijden voor armen en behoeftigen. 
  • Het verstrekken van Bijbelse informatie in de vorm van tractaten, brochures en boeken over het geschenk van de behoudenis in eeuwigheid voor ieder mens.
  • Zendingswerk in Nederland en daar buiten. Hulp aan armen, behoeftigen en ontheemden in o.a. Roemenië, India en Indonesia De Stichting verricht geen actieve werving onder welke bevolkingsgroep dan ook, zij het dat zij onderwijs geeft aan haar leden en geinteresseerden over de geestelijke principes van het zaaien en oogsten in het Koninkrijk van God gebaseerd op o.a. II Kor. 9, Spr. 3:9,10; Maleachi 3:8-12; Matteüs 23:23 en andere teksten uit het woord van God. Het vermogen dat de Stichting verwerft, is afkomstig van vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen, legaten, collecten voor vrijwillige bijdragen tijdens de samenkomsten en tienden.
  • Eén maal per maand organiseert de stichting een outreach van twee dagen, meestal de laatste donderdag en vrijdag van de maand. Als middel voor deze outreaches wordt gebruik gemaakt van een evangelisatiebus, waarin zich een keukentje, gebedsruimte, leeshoek en zitgelegenheid bevindt. Hier wordt mensen eerste hulp of opvang geboden.
  • De Stichting streeft er naar minimaal één maal per jaar hulpgoederen, waaronder kleding en voedselpakketten naar een armendorp in Roemenië (Onesti) te transporteren.