Bijbelteksten

Gen. 4:3-7
Deut. 8:2 
Mat. 4:4
Deut. 15:10
Deut. 17:17, 19-20
Eph. 5:21
Prov. 6:16-19