Bijbelteksten

Matteüs 26:26 – 29 Matteüs 26
Handelingen 1:4 – 14Handelingen 2:1 – 4; 14; 38 – 41
Handelingen 3:1 – 10Handelingen 4:1 – 4
1 Kor. 4:9 – 13 Matteüs 10:31 – 33
Gal. 3:26-27Deuteronomium 23:2
Lucas 24:1-5, 24-332 Koningen 6:16-17
Jakobus 4:8Handelingen 16:25-34
Romeinen 8:6Johannes 17:10-17; 21-24
Psalmen 23:1-6 Matteüs 9:35-36
Exodus 15:2-7