Bijbelteksten

Handelingen 3:6, 8Johannes 3:3-4, 8Handelingen 2:2-4
Handelingen 8:12, 14-162 Samuel 6:14Handelingen 19:6
Efeze 5:14 – 19Johannes 14:17Romeinen 12:2