Bijbelteksten

Genesis 1:27-28Genesis 12:1-3
Hebreeën 9:16-28Galaten 3:6-9
Efeziërs 1:3Maleachi 3:10
Deuteronomium 28:1-14 Deuteronomium 28:15-30
Matteüs 22:18-21, 29-32, 36-40Matteüs 7:15-17
Jakobus 1:22Efeziërs 4:20
Johannes 10:2
Gal. 3:26-27Deuteronomium 23:2
Lucas 24:1-5, 24-332 Koningen 6:16-17
Jakobus 4:8Handelingen 16:25-34
Romeinen 8:6Johannes 17:10-17; 21-24