LWG Privacy Beleid

Privacyverklaring

Algemeen
In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de Levend Woord Gemeente Haarlem u over de wijze waarop de Levend Woord Gemeente Haarlem persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de Levend Woord Gemeente Haarlem persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de Levend Woord Gemeente Haarlem persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de Levend Woord Gemeente Haarlem omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Levend Woord Gemeente Haarlem, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Levend Woord Gemeente Haarlem.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Levend Woord Gemeente Haarlem
De Levend Woord Gemeente Haarlem hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De Levend Woord Gemeente Haarlem verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Levend Woord Gemeente Haarlem is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de Levend Woord Gemeente Haarlem, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.