LWG Privacy Beleid

Welke persoonsgegevens verzamelt de Levend Woord Gemeente Haarlem en wat wordt er mee gedaan?
De Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. De Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de Levend Woord Gemeente Haarlem verwerkt zijn:
Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens).

De Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Lees meer over welke persoonsgegevens de Levend Woord Gemeente Haarlem verzamelt en wat er mee gedaan wordt

Hoe lang bewaart de Levend Woord Gemeente Haarlem uw persoonsgegevens?
De Levend Woord Gemeente Haarlem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Lees meer over hoe lang de Levend Woord Gemeente Haarlem uw persoonsgegevens bewaart:
Hoe gaat de Levend Woord Gemeente Haarlem om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?