LWG Privacy Beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De Levend Woord Gemeente Haarlem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Lees meer over hoe de Levend Woord Gemeente Haarlem omgaat met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de Levend Woord Gemeente Haarlem zelf. Enkel de financiële administratie wordt één maal per jaar gecontroleerd door een erkende boekhouder.

Binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem bijgehouden persoonsgegevens worden enkel binnen de Levend Woord Gemeente Haarlem beheerd en niet met derden gedeeld.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. De Levend Woord Gemeente Haarlem neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de Levend Woord Gemeente Haarlem en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.