Onze Gemeente

“Weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”
Lukas 12:40

Er zijn mensen die zeggen dat Jezus spoedig komt. Anderen zeggen weer nee, eerst moeten er nog andere dingen gebeuren zoals: de mensen krijgen nog een ontmoeting met God, herstel voor de Gemeente en: ‘de Gemeente is nog niet klaar’. Maar de woorden van Jezus zijn duidelijk: “op een uur dat u het niet verwacht”. Als we zeker zouden weten dat Jezus volgende week terug zou komen, dan zouden veel mensen alles nog gauw in orde willen maken. Bijv. zonden opruimen of vergeving schenken aan mensen. Misschien de Bijbel grondig gaan lezen, serieus tijd met God doorbrengen, de gebedsavonden bezoeken, vertellen aan anderen dat God eeuwig leven geeft. Maar God heeft er voor gekozen om het enigszins geheim te houden, op de tekenen na die Jezus ons geopenbaard heeft. De wetsverachting zal toenemen dwz men doet waar men zin in heeft en de liefde van de meesten zal verkillen. De vuilen worden vuiler en de schonen worden schoner.

II Thess.2:3: Laat niemand u misleiden wat betreft de dag des Heren, op welke wijze ook, want eerst moet de grote afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. De boven genoemde tekenen zijn de afgelopen  decennia in rap tempo toegenomen. Profeten die misleiden, verachting voor de wet en de liefde die verkilt. We maken het allemaal mee. Nog nooit zijn zo veel valse leren in omloop geweest als in deze tijd. En hoe is het met de liefde? Waar is de onvoorwaardelijke liefde waar 1 Kor. 13 over spreekt? Ook de olie in de lampen van de 5 wijze maagden (Matt.25) zegt ons genoeg: We moeten nu en op elk moment klaar zijn. We mogen er zeker van zijn dat de weeën waarover Jezus spreekt, begonnen zijn. Maar als de weeën beginnen is er nog geen geboorte. Dus er lijkt nog tijd te zijn. Daarom zegt het woord: ‘Ontwaakt, gij die slaapt’ en zet je in voor het verlorene. En laten we ons bij de groep arbeiders voegen waarvan Jezus zegt: “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.” Wees een zegen voor God en voor mensen!!!

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.