Onze Gemeente

“En Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt in zijn naam.”   (Hand. 10:42)

Oh lieve vrienden, wat is dit toch prachtig. Wat hebben we toch een bevoorrechte positie. Wat een genade van onze Vader dat we mogen geloven en het woord mogen verkondigen. En dat Hij meewerkt bij de verkondiging, hebben we weer beleefd bij de laatste evangelisatieactie in januari. In Marcus 16:20 staat hetzelfde geschreven als in Hand 10:42 maar dan met andere woorden: “Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heer medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die er op volgden”. Prachtig weer, droog, goede temperatuur! En dat voor januari! Het wonderlijke was dat er veel jongeren op straat waren vanwege de leerkrachten die staakten. Zegt God niet dat Hij alle dingen doet meewerken ten goede voor diegenen die Hem liefhebben? Door deze staking hebben we tientallen jongeren aan kunnen spreken. En er waren jongeren bij die serieus belangstellend waren en goede vragen hadden. Ook over het team van arbeiders mochten we ons zeer verheugen. Welk een eenheid, liefde en eenvoud onderling. Op dit moment word ik bepaald bij een tekst in Hand. 12 vers 5: …. Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden en Hand 2:46….voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel…. en zij loofden God. Deze mensen waren verlangend om God te zien werken. Om mensen te zien genezen en bevrijd te zien worden. Ze hadden een groot verlangen om samen te komen. Ze hadden een verlangen om één te zijn. Ze hadden een verlangen om samen te bidden en God te loven. En ze brachten het in de praktijk. Ze hadden het er voor over om te komen. En ze werden beloond. Het gebeurde. De Heer werkte mee en bevestigde het woord. Zou God dit vandaag de dag ook kunnen doen? Zou dit bij ons ook kunnen? De sleutel is: Ze hadden het er voor over. Ze kwamen. Ze baden. Ze zongen. Ze braken het brood. Ze waren één. Ze hadden aandacht en zorg voor elkaar. Ik geloof er in. Wij geloven er in. Ben je bereid?                                

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.