Onze Gemeente

“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in uw harten.  Kolossenzen 3:16”

Veel mensen vinden het niet fijn om terechtgewezen te worden. Het is niet erg populair. We hebben toch een gevoel, toch ergens een goed gevoel over. Mijn hart zegt: het voelt goed. Maar het is toch echt een opdracht die in de Bijbel staat. Voor een christen is het belangrijk wat het woord zegt. Dat is doorslaggevend. Dat hoort bepalend te zijn voor onze beslissingen en onze keuzes of onze prioriteiten. O ja, we maken elke dag tientallen zo niet honderden keuzes. We krijgen ideeën, gedachten, ingevingen en velen laten zich daarbij leiden door hun gevoel. Maar het wil helemaal niet zeggen dat een ingeving van God komt. II Kor. 4:5 zegt dat de god van deze eeuw je overleggingen met blindheid kan slaan en Paulus zegt in Ef. 2:3 dat een mens kan handelen naar de wil van het vlees en van de gedachten. Hier zien we dat overleggingen en gedachten totaal verkeerd kunnen zijn. Daarom moeten we onze plannen, beslissingen, keuzes, handelingen, reacties en gedrag toetsen aan het woord. Ook dat is niet zo populair in een tijd waarin velen het op hun eigen manier willen doen. Want dat is de trend in de wereld, die ook de gemeente tracht binnen te dringen. We dienen ons af te vragen: Gaan die gedachten niet tegen het woord in? Zegt het woord niet iets anders? Er zijn mensen die gedachten hebben gekregen om maar niet meer aan een gemeente verbonden te zijn. Zij doen zich er met preken en met online-uitzendingen van af en denken daarmee in Gods wil te zijn. Maar juist door de lijfelijke gemeenschap met de heiligen leren we van elkaar en worden we aan elkaar geslepen. In een lijfelijke samenkomst kan je geïrriteerd raken of gekwetst worden. Dan zegt de Bijbel dat we moeten vergeven en het goed moeten maken. We kunnen ook niet terechtgewezen of bemoedigd worden, evenals er niet voor ons gebeden kan worden. Ook kunnen we geen taak verrichten en onze talenten en gaven beschikbaar stellen. En als je echt een christen bent en het woord voor jou doorslaggevend is, dan zegt het in Hebr. 10:24: “En laten we op elkaar achtgeven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer, naarmate u de dag ziet naderen.” Gehoorzaamheid aan het evangelie geeft een ongekende vreugde, vrede en vrijheid.

Fijne hemelvaartsdag en gezegend Pinksteren !!.                     

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.  Nu ook overdag gebed op wo of do morgen. Voor meer informatie bel 0644854478.