Onze Gemeente

“Want nog een korte, korte tijd en Hij die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.”   (Heb. 10:37-38)

 Heer, help me om het vol te houden. Om datgene te doen wat U van me vraagt.

Schenk me daar kracht, liefde genade en volharding voor. Dank U wel. Velen hebben het zwaar. Natuurlijk is het goed om eerst Gods Koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid, zodat al het andere ons dan geschonken zal worden. Maar zijn we menselijkerwijs niet geneigd om het eerder om te draaien? Werken, carrière maken en geld verdienen, zodat het ons niet geschonken hoeft te worden, maar we daar wel veel tijd en energie mee kwijt zijn, zodat er voor het Koninkrijk van de Heer veel minder tijd en energie overblijft. Natuurlijk moeten we werken om te leven. Maar hoe zit het met ons geestelijke leven? Met de gaven en talenten die we gekregen hebben om ze voor het Koninkrijk van God in te zetten voor het winnen van zielen of het toerusten van hen die tot geloof gekomen zijn? We zullen dit allen individueel voor ons zelf moeten overdenken. “Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven.” En dat geloof impliceert ook het vertrouwen op God, dat als jij je voor zijn Koninkrijk inzet, dat Hij in je behoeften zal voorzien. Als je verder kijkt, zie je staan: “maar als hij nalatig wordt”, merk op dat het woordje ‘nalatig’ als het tegenovergestelde van geloof gebruikt wordt door God. Een bevestiging daarvan zien we in vers 39 waar ‘nalatigheid’ wordt gelinkt aan ‘ten verderve gaan’ en ‘geloof’ aan ‘de behoudenis van de ziel’. Daarom is het zo cruciaal dat we doen wat in het woord staat. De Bijbel geeft bij alles aan hoe we dienen te reageren of hoe we dienen te handelen, te spreken of wat we dienen na te laten. Maar weet je dat Gods volk weerspannig is? God spreekt in Ezechiël 2 over het huis Israëls. Zijn wij niet geënt op de edele olijfboom?  Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en u staat door het geloof. (Rom. 11:20) Wees daarom niet hoogmoedig, maar vrees! Laten we op elkaar achtgeven om elkaar aan te vuren tot LIEFDE en goede werken. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw.

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.