Onze Gemeente

“Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat u Mij zoudt toebehoren.”   (Lev. 20:26)

De vakantieperiode is weer zo goed als voorbij. Het gewone leven, ook op de scholen, is weer begonnen. De afgelopen periode kende weer heftige momenten: tijden van abnormale hitte in Nederland. In Amsterdam is gebleken dat er geen afdoende bestrijding van de georganiseerde misdaad mogelijk is. Bijna elke dag worden we opgeschrikt door een dramatisch voorval dat zich ergens in Nederland heeft afgespeeld. Het merendeel van de mensen in Nederland heeft de kerk verlaten en God de rug toegekeerd. Dat betekent ook dat voor de overtuigd christenen een moeilijkere tijd aangebroken is. Want een heilig leven kost je een prijs. De prijs van het wegdoen of vermijden van concessies en compromissen. Een paar weken geleden zei Co het nog in de prediking: Op een verjaardag mag je overal over praten: voetbal, huizen en inrichting, vakanties, werk, carrière, kinderen, auto’s, maar zodra je over Jezus begint komen er excuusjes en willen mensen een dergelijk onderwerp vaak ontwijken. Willen we net als Noach in zijn tijd, in deze laatste dagen de prijs betalen om heilig voor God te leven? Als een afgestorvene aan jezelf? Als iemand die niet meer van zichzelf is, maar het eigendom van een Ander? Wil je echt het besef hebben, een diep inzicht, in wat het betekent om bij een heilige God te horen? Het besef dat je leven, dat je vroeger leidde, verleden tijd is en dat je apart gezet bent van de volken? Dan kom je tot de conclusie dat je tijd niet meer van jezelf is. Dat je geld niet meer van jezelf is. Dat je kinderen niet van jezelf zijn. Dat je huis niet van jezelf is. Dan heb je het besef dat je tot een andere wereld behoort: het Koninkrijk van God en dat daar andere maatstaven gelden. De maatstaven van God die we in de Bijbel kunnen vinden. Zijn we voorbereid als de Messias komt?

Zijn we klaar om Hem te ontmoeten? Want plotseling, als een dief in de nacht, komt Hij. Leeft u in die verwachting? 1 Petr. 3:10: Maar de dag des Heren zal komen als een dief. vs11: Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht…

Laten we met deze woorden ernst maken en elkaar daarin aansporen.

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.