Onze Gemeente

“Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Laten we daarom feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.”  (1 Kor. 5:7)

Als we Jezus in ons leven hebben aangenomen en we zijn toegewijde, met de Geest vervulde christenen, die het hart er op gezet hebben om niet meer te zondigen, dan zegt het Woord dat je ongezuurd bent (1 Kor.5:7); gerechtvaardigd door het Bloed van Christus tot heiliging. Dan wandel je door de Geest en zet je je er voor in om in reinheid en waarheid voor de Heer te leven. Ja dat is soms een worsteling tussen geest en vlees. Paulus zegt: Hebt u dan nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonden? (Heb. 12:4) Door het lijden en sterven van Jezus aan het kruis konden onze zonden daar ook terechtkomen. In de doop mochten we met Jezus de geestelijke opstanding beleven. We zijn met Hem begraven door de doop in de dood, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als we samengegroeid zijn met datgene wat aan zijn dood gelijk is, zullen wij het ook zijn met datgene, wat gelijk is aan zijn opstanding. Iemand die opnieuw geboren is wandelt door de Geest en heeft zijn ‘oude mens’ mede gekruisigd. Indien we dan met Christus gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven en zo mogen wij levend zijn voor God in Christus Jezus. En dit geheimenis mogen we met Pasen gedenken. Pasen gaat met ons door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus heen en mogen wij als overtuigd christen zeggen: Hij leeft! En Christus leeft in mij en ik mag leven door Hem tot in alle eeuwigheid. Dat we zo Pasen mogen beleven en het feest vieren niet met oud zuurdeeg of met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Wij wensen allen een gezegende Pasen toe.

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.