Onze Gemeente

“Hij heeft Mij niet alleen gelaten want Ik doe altijd wat hem behaagt.”  Joh. 8:29

Als we de uitspraak van Jezus hierboven goed tot ons door laten dringen dan mogen we de conclusie trekken dat dit ook voor ons geldt: God laat ons nooit alleen. Er zit echter wel een reden aan vast. Die reden staat achter ‘want’. Ik doe altijd wat Hem (God, de Vader) welgevallig is. Kunnen wij ook zeggen dat wij altijd doen wat Hem welgevallig is? We zijn ooit een relatie met God aangegaan. God riep ons. Hij koos ons uit en wees ons aan om bij Hem te komen. Hij nodigde ons uit om tot zijn volk te behoren, zijn kind te zijn. Er was een moment in ons leven waarop we ook beloofd hebben om te gaan doen wat Hem welgevallig is. Het is goed om daar regelmatig ons hart in te onderzoeken. Doen we altijd (zoals Jezus zei) wat de Vader behaagt? Laten we altijd datgene na wat God niet behaagt? Spreken we de woorden die God behagen? Het is van het grootste belang dat wij als christen op die dingen letten. Het hoort in overeenstemming met de bekering te zijn. Johannes noemde de mensen die voor de doop tot hem kwamen en niet de beslissing hadden genomen er naar te leven: adderengebroed of wel: stelletje listige slangen. Hij vroeg hen meer dan belijden met de mond of rituelen uit te voeren. Hij vertelde hen dat zij hun leven moesten veranderen. God kijkt dwars door onze woorden en activiteiten heen. Hij ziet of ons leven getuigt van geloof en beoordeelt onze woorden op grond van onze daden. Doen we werkelijk wat we zeggen? Kunnen mensen aan ons leven zien, aan onze houding, aan ons gedrag dat we anders zijn? Dat we kinderen van een andere Meester zijn dan van hem die in de wereld is. Belangrijk is dat we ons voortdurend afvragen: Behaag ik hier de Vader mee? Met wat ik zeg. Met wat ik denk. Met waar ik naar kijk. Met hoe ik reageer op anderen. Met wat ik doe. Met hoe ik me gedraag. Ben ik een voorbeeld voor hen die nog buiten zijn? O, ja het kan. Het kost ons wel wat. De een misschien meer dan de ander maar het kan. Door de Heilige Geest die ons door Jezus gegeven is. Dezelfde Heilige Geest als Die Jezus had. Maar het kost ons wel wat. Zeker als we het altijd anders gewend waren. Wees je bewust van het nieuwe leven. Dat je in nieuwheid van leven wandelt en niet in je oude doen vervalt. Laat je leiden door de liefde van God. ‘Heb elkaar lief, dien de ander, zo heb Ik ook jou lief gehad’, zegt het lied: Aan de maaltijd wordt het stil.

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.