Onze Gemeente

“Maar Ik heb tegen u dat uw eerste liefde weg is. Besef dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe weer uw eerste werken… Wat u wel doet is dat u het werk van de Nicolaïeten haat, welke ook Ik haat.  Openbaring 2:4-6”

Wist je dat Jezus spreekt tot de gemeente en zegt: Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. In Openb. 1:12-13 ziet Johannes Jezus te midden van zeven gouden kandelaren en even verder in Openb. 1:16 lezen we dat Jezus zeven sterren in zijn rechter hand heeft. In vers 20 wordt het geheim daarvan onthuld: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren zijn de gemeenten zelf. Zou Jezus alleen tot die gemeenten in Openb. spreken of spreekt Hij ook tot onze gemeente? Nu, het is het laatste. Het bewijs staat in II Tim. 3:

16/17. Dus het is voor ons persoonlijk en voor de gemeente. Ons functioneren, persoonlijk en van de gemeente moeten we toetsen aan het woord. En dan vraagt Jezus dus ook aan ons: Hoe is het met je eerste liefde? Hoe gedroeg je je toen je net tot geloof gekomen was? Je was enthousiast, liet je dopen, vertelde iedereen wat God in je leven gedaan had, bezocht alle onderwijsmomenten en gebedssamenkomsten maar na verloop van tijd kwam er verslapping. Je interesse voor andere dingen werd groter en er bleef minder tijd over voor de geestelijke activiteiten. Herken je dat? En dan zegt Jezus in vers 6: Maar gelukkig haten jullie het werk van de Nikolaïeten, die Ik ook haat.

Weet je wat de Nikolaïeten voor mensen waren? Het waren gelovigen die hun geloof aanpasten om te kunnen genieten van de zondige prakrijken in de samenleving in Efeze. Zij noemden zich ten onrechte apostelen. Zo zie je dat iemand die zich apostel noemt een leugenaar kan zijn. Als we willen meedoen met iets waarvan we weten dat het verkeerd is, verontschuldigen we ons vaak om ons gedrag goed te praten. We zeggen dat het niet zo erg is als dat het lijkt of dat het ons geloof geen schade zal doen. Zo waart de geest van de Nikolaïeten ook in onze tijd in onze gemeenten en Jezus zegt ook vandaag: Bekeer u en doe weer uw eerste werken. Maar zo niet dan kom Ik tot u en zal uw kandelaar wegnemen. Dat betekent: ermee stoppen. Aanvaard alle mensen en hou van ze, maar weiger tolerant te zijn tegen welk kwaad ook. De wereld heeft mensen nodig die Gods waarheid verkondigen, anderen wijze op de goede levenswijze maar er zelf wel in voorgaan.         

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.  Nu ook overdag gebed op wo of do morgen. Voor meer informatie bel 0644854478.