Onze Gemeente

“Laat mij van u mogen horen dat u vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie zonder dat u zich in enig opzicht door de tegenstander laat beangstigen.”  Filippenzen 1:27

Het is een diep verlangen van Paulus dat zijn geloofsgenoten vaststaan in één geest en één van ziel zijn. Dat houdt ook ‘het gevoel’ in want dat is een onderdeel van de ziel. Lees 1 Kor1:10 en Rom 15:5. Paulus riep daar op om hetzelfde te voelen. Oei! Datgene wat de Bijbel leert natuurlijk.

Hij wil dus ahw dat ze hetzelfde denken en er samen voor gaan. Waarvoor gaan? Medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Hij zegt hier in feite: Geef jezelf volkomen voor de verspreiding van het evangelie. In eenheid. Ga er samen voor. Niet een klein of apart groepje, nee allemaal. Hij spreekt tegen de gelovigen, de brs en zrs in Filippi, een bloeiende handelsstad in Noord-Griekenland in die tijd. Medestrijden betekent deelnemen aan de strijd, je in de strijd begeven met de anderen. En strijd gaat soms gepaard met lijden. Maar dat willen we van nature niet. Van nature willen we een easy leven, gezegend worden, voorspoed hebben, succes hebben, gezond zijn. Iedereen moet op Facebook zien hoe goed we het hebben. Wie houdt er van strijd en lijden? Als we eerlijk zijn: niemand. Maar toch, als we kleur bekennen en een godvruchtig, heilig en rein leven leiden, dan worden we al vervolgd (II Tim. 3:12). En God sprak bij de bekering van Saulus: Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam  (Hand 9:16). Je zult strijd krijgen als je op je knieën wil gaan bidden tot de Heer. Of als je je voorneemt om naar een gebedsavond, een Bijbelstudieavond of evangelisatieactie te gaan. De tegenstander zal er alles aan doen om je er van af te houden. Ook dienen in de Gemeente, iets doen waar je eigenlijk geen zin in hebt ,een echt offer brengen, wie heeft daar zin in? Maar laten we naar Jezus kijken, Hij heeft alles voor ons overgehad, het heeft Hem alles gekost. Mag het ons ook wat kosten? Jezus zei: Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen, maar wie zijn leven opgeeft voor Mij zal het behouden (Matt.10:39 Het Boek). God heeft ons geroepen om in eenheid met anderen in de gemeente te strijden. Miljoenen mensen gaan verloren als ze zich niet bekeren.

Neem deel aan de strijd als bidder, als arbeider als medestrijder. Voeg je bij de wagen. De Geest spreekt in Hand 8:29. Als we er voor gekozen hebben om ons te bekeren en christen te worden dan zullen we ons ook van de consequentie bewust moeten zijn: 24/7 Jezus dienen. Jezus komt spoedig! We zien het aan alle tekenen. Gebeurtenissen en veranderingen op de wereld waren nog nooit zo heftig als de laatste 120 jaar. Laten we er samen voor gaan.

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.