Onze Gemeente

“…..Zorg dat u de bediening die u in de Here aanvaard hebt, ook vervult.”   (Kol. 4:17)

Hoe velen van u weten niet dat u een bediening heeft, die u in de Here aanvaard hebt, toen u een keuze maakte voor de Here. Voor sommigen is dat al heel lang geleden, voor anderen wat korter.

Sommigen denken misschien dat alleen de voorganger een bediening heeft. Of degene die de aanbidding leidt of degene die op straat staat om mensen voor de Here te bereiken – die heeft toch de bediening van evangelist? Als we de Bijbel er goed op nalezen dan zien we dat dit enigszins een misvatting is. Hiervoor moeten we de verzen 17, 18 en 19  van I Kor.5 bestuderen.

We ontdekken dan dat ieder die met God verzoend is door Christus, de bediening van de verzoening ontvangen heeft (vs 18). Hun overtredingen worden hun niet meer toegerekend en God heeft hen in Christus het woord der verzoening toevertrouwd. Het is dus zo dat u de taak hebt om anderen met God te verzoenen, of u het er mee eens bent of niet of dat u denkt dat het bij u hoort of niet. Maar die taak is en blijft ook u opgedragen. Dat vindt u ook in 1 Kor. 9:17. We moeten het als een gigantisch voorrecht beschouwen om bij de Heer te mogen horen. En dat heeft wel een consequentie. Dat voorrecht van gered zijn, het vergeven zijn van zonden (ze worden niet meer toegerekend!), een nieuwe schepping te zijn, een kind van de Allerhoogste en een heilig priesterschap te vormen. Van die mensen verwacht God dat ze Hem als dienstknechten dienen en geestelijke offers brengen. (1 Petr. 2:5) Zijn liefde was en is zo groot, het geen Hij laat zien in zijn Zoon, dat Hij u uitkoos, om u apart van deze wereld te zetten, zoals Jezus apart stond van deze wereld (“u bent wel in de wereld, maar niet van deze wereld”). Omdat God heilig is en in een heilige wereld zijn verblijf heeft. En Jezus heilig is en ook tijdens zijn verblijf op de aarde geen zonde kende en daarom van zijn kinderen verwacht: Wees heilig want Ik ben heilig. Dus we moeten ons er over bezinnen en God bidden ons te leiden in het uitoefenen van het ambt der verzoening. Daar zijn natuurlijk verschillende vormen in en manieren voor. Ons verlangen is dat allen in de LWG, dus ook wij zelf, erin zullen groeien om het woord der verzoening tot de mensen te spreken die op ons pad komen. Moge de Here u daarin zegenen en zijn genade en zalving op uw bediening toenemen

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.