Onze Gemeente

“Dus kijken we niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen. Maar we kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, al zien wij die nog niet.”   (II Kor. 4:18)

Nog even en we zitten weer volop in de kersttijd. Lichtjes, ballen, bomen, lekker eten en nog maar weinigen, die de betekenis van kerst echt kennen en het ook nog beleven. Daarom is het goed dat er christenen zijn die in deze tijd vertellen wat kerst echt betekent aan wie het maar horen wil. Juist in deze tijd kan je daar hele goede gesprekken met mensen over hebben. Het geloof komt door het horen en het horen komt door het woord van Christus. Die kleine baby die geboren werd was de belangrijkste mens die ooit geleefd heeft. De keuze voor Hem of juist niet voor Hem heeft het grootste gevolg voor welk mens dan ook op de wereld. Als je Jezus hebt, heb je het leven en als je Jezus niet hebt, heb je het leven niet. Ja, dat is wat wij als gelovigen weten. Het waarachtige leven dat vrede geeft en waaraan nooit een einde komt. Maar de mensen die dit zich niet bewust zijn, leven niets vermoedend door, totdat er plotseling iets ernstigs gebeurt en men geconfronteerd wordt met het einde van het leven.

In verhouding met het aantal inwoners gaan er in Nederland niet meer zo veel mensen naar de kerk. Van de 18 miljoen mensen zijn het er nog maar weinigen. En dan wil het ook nog niet zeggen dat als je wel naar de kerk gaat, het dan wel goed zit en je het eeuwige leven hebt. ‘Naar de kerk gaan’ redt een mens niet per definitie. Doorslaggevend is of een mens opnieuw geboren is, een levende relatie heeft met de Here Jezus en door de Geest met Hem in verbinding staat. Ben je bezig met verzamelen van olie in je lamp en schatten in de hemel in plaats van op aarde?

Als je goed om je heen kijkt zie je over het algemeen in Nederland niet zo veel verschil tussen mensen die God niet kennen en mensen die zich christen beschouwen. In de laatste jaren is die afstand kleiner geworden. Terwijl God in zijn woord zegt: Gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen en: vormt geen gelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Als je een echte christen bent dan is dat zichtbaar in de keuzes die je maakt in elk gebied van je leven. Met Jezus moet je verschil maken. Zonder Jezus is kerst mis!                                      

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.