Onze Gemeente

“Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen!  Galaten 5:9”

Bovenstaande tekst staat in het Boek als volgt: Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en zijn begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen. Oh ja? Oef, hoe vaak proberen onze oude natuur en onze begeerten niet nog de kop op te steken? Ja, het staat er toch echt. Als het goed is, dan is het ook zo. Opnieuw geboren betekent een nieuwe schepping. De schepping die we waren is in het watergraf begraven en het oude is voorbij. Ja inderdaad, als het goed is wel. Het lijkt heel simpel, maar dan komt de praktijk van alledag. En dan komen we er achter dat we er eigenlijk best moeite mee hebben, om ons bijv. te onderwerpen, om onze eigen wil opzij te zetten en de ander onderdanig te zijn. (Ef 5:21) Om dan nederig en zachtmoedig te zijn en te blijven. In principe is dat de kern die Jezus leerde aan zijn discipelen. In Romeinen 8:9 staat een tekst die hiermee verwant is: Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Dus als je de Geest van Christus hebt, moet het mogelijk zijn met behulp van de Geest, niet meer aan wereldse begeerten en hartstochten toe te geven. Zoals het ook in de prediking van 30 oktober verwoord is: Christenzijn is een voort durende keuze. Er zijn heel wat keuzes die een mens op een dag kan maken. En voor al die keuzes hebben we de wijsheid en de nabijheid van God nodig.

Het is een kwestie van jezelf bewust zijn van die keuzes en je te oefenen in datgene wat tegenover het negatieve staat. Bijv. blijdschap tegenover somberheid, nederigheid tegenover hoogmoed, bitter tegenover liefde en vergeving. En zo is er nog een hele lijst. We leren dit allemaal uit het woord van God. Daarom is studeren in het woord zo belangrijk. We moeten een ander denken gaan krijgen, een tegenovergesteld denken, een denken van de nieuwe natuur. Ja, en dat valt niet mee. David zei: Loof de Here, mijn ziel. Met andere woorden: Hij gaf zijn ziel opdracht om de Here te loven. Zo moeten wij onze ziel ook de opdracht geven het tegenover- gestelde te spreken dan wat uit de duisternis komt, of ons tegenovergesteld te gedragen, aan datgene, wat tot de duisternis en aan onze oude natuur toebehoort. Belangrijk is dat we daarin tot erkentenis komen. Laten we daarin regelmatig ons hart onderzoeken in de stilte aan de voet van het kruis en waar nodig om vergeving vragen.         

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.  Nu ook overdag gebed op wo of do morgen. Voor meer informatie bel 0644854478.