Onze Gemeente

“En er zullen grote aardbevingen en nu hier, dan daar hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.”   Mat. 24:7 (Stat.)

Hij Het woord hierboven heeft Jezus gesproken om de mensen voor te bereiden op wat er geschieden zou in de laatste dagen. Boven dit hoofdstuk in Matt. 24:7 staat: Rede over de laatste dingen. Nu, aan de tekenen der tijden kunnen we er wel zeker van zijn dat we in de laatste dagen leven, voordat Jezus terugkomt. Maar lieve mensen, zolang deze dingen geschieden, zoals hongersnood, aardbeving of pestziekte en het betreft ons nog niet, dan maken we ons er doorgaans toch niet zo druk om. En iedereen gaat door met zijn/haar drukke leven. De man gaat weg. De vrouw komt thuis. Kinderen naar de opvang. Het enige waar men zich druk om maakt is de economie. Als die maar groeit. Als iedereen zijn luxe leventje maar kan blijven permitteren. De uitkeringen en pensioenen maar verzekerd zijn. De zuigkracht en begeerte van de wereld die naar ons allen uitgaat. Maar God zegt heel duidelijk in I Joh.2:15: “Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een trots leven is niet uit de Vader maar uit de wereld. Zijn we bereid om aan deze dingen af te sterven? Zien we met onze geestelijke ogen de betrekkelijkheid van dit alles in? Moesten deze dingen eerst gebeuren om alles en iedereen af te remmen en in een verplichte rust te zetten? Kennelijk dus wel. Voor God is maar één ding belangrijk: Dat we Hem op de eerste plaats zetten en Hem liefhebben met ons gehele hart, al onze kracht en heel ons verstand en zijn Koninkrijk zoeken als nooit tevoren en ons leven heiligen omdat zijn komst spoedig is. Hand.1:11: “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem naar de hemel hebt zien opstijgen.” Zijn onze ogen geopend voor de tijd waarin we leven? Welke dingen zijn nu belangrijker dan onze status, ons geld, ons huis, ons interieur, onze auto, ons eten, onze programma’s op tv/computer/tel. of de kleding waar onze begeerte naar uitgaat? Heeft God niet gezegd in Matt.6:25: Wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of drinken of over uw lichaam waarmee u het kleden zult…..(32) Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Maar laten wij nuchter en waakzaam zijn, zonder angst of vrees om de dingen te doen die God van ons vraagt. Miljoenen en miljoenen zielen alleen al in ons land moeten nog gered worden. Verlangen we daar als christenen naar en hebben we daar wat voor over? Zijn we bereid om echte offers te brengen en mee te helpen, de oogst binnen te halen? Allen veel wijsheid, sterkte en rust en vooral de VREDE van Jezus in deze voor velen moeilijke dagen.

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.