Onze Gemeente

“En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden”
(Lukas 1:35)

Ruim 2000 jaar geleden vond deze ongekende, nog nooit vertoonde gebeurtenis plaats en dat is tot op de dag van vandaag een mysterie, een geheimenis, waardoor elk mens tot verzoening met God, de Vader kan komen. Het geloof in de Zoon van God geeft mensen bescherming, veiligheid, steun en eeuwig leven; een leven in de heerlijkheid bij God, waar niemand zich een voorstelling bij kan maken. En dat geloof is door de vijand voor een zeer groot deel van de mensen weg geroofd.

Daarom is de tijd rond kerst zo belangrijk en geeft bijzondere gelegenheid om mensen er mee te kunnen bekend maken. Dat zou eventueel als volgt kunnen: “Hee, er was een moment dat de Zoon van God werd geboren. Als jij daar in gelooft en je neemt zijn woorden ter harte, zodat je je bekeert en je leven in lijn brengt met zijn woord, dan krijgt je leven een hele andere wending en hoef je niet bang meer te zijn voor wat dan ook, want dan mag je schuilen bij Hem en je ontvangt eeuwig leven.” En dat mensen bang zijn is een feit. Je hoeft maar te kijken naar bijv. ‘opsporing verzocht’ en je ziet dat gewone mensen als u en ik op afgrijselijke wijze worden overvallen en letterlijk in elkaar geschopt. Oudere mensen durven de straat vaak niet meer op. Waar is de veiligheid? De vrede? Sommige mensen sterven in eenzaamheid en liggen 3 maanden dood in hun huis. Niemand die zich om hen bekommert. En specifiek rond deze tijd mogen we mensen van de geboorte en het bestaan van onze Heiland en Redder, Jezus Christus, vertellen. Dat het leven voor hen zin kan hebben. Dat ze niet eenzaam hoeven te zijn want er is een gemeente van God die om hen heen wil staan, waar zorg voor elkaar is. Iedereen weet dat er veel loos is in de wereld en ook in ons land, dat de naam heeft rijk te zijn en waar alles goed geregeld is. Maar wat gebeurt er achter de gevels van de huizen, lieve mensen? Wij allen kunnen ons er een voorstelling bij maken en de conclusie trekken: De mensen hebben dringend Jezus nodig. Paulus gebruikte alles om er ook maar enkelen te redden. Zouden wij dat dan niet met de kersttijd doen?

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.