Profetische Woorden

Profetisch woord   Willem  –  7 maart 2020
Zie, Ik heb u uitgekozen en aangewezen om heen te gaan en vrucht te dragen, opdat uw vrucht zou blijven. De tijden waarin u leeft, zijn zwaar. De angst onder de mensen over de hele wereld, neemt toe. Het is niet de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te blijven zitten. Ik heb u geroepen en gered om een bruikbaar vat te zijn, zodat u tot zegen bent voor de volken om u heen. Het is nu de tijd om de oogst binnen te halen. Het is nu de tijd om waakzaam te zijn en te bidden. Oh, Mijn kinderen, als u toch zou beseffen, hoeveel meer opbrengst er zou kunnen zijn, als u zich aaneen schaart en in eenheid tot Mij bidt en de verlorenen in eenheid en volharding voor Mijn troon brengt. Richt u op het werk dat eeuwigheidswaarde heeft. Richt u niet op de dingen van deze wereld, die gaan voorbij. Ik heb u gezegd dat de oogst groot is, maar arbeiders zijn weinige. Diegenen die Mijn roep tot arbeiden verstaan en er gehoor aan geven, zal het aan niets ontbreken. Heb Ik u niet gezegd dat een ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mijn naam, zij vele malen terug ontvangen nu in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Heb Ik u niet gezegd dat u zich geen zorgen hoeft te maken over wat u eet of drinkt of waarmee u zich kleedt?

Uw Vader in de hemel weet wat u nodig heeft. Ik heb u geroepen om met de dingen van Mijn Koninkrijk bezig te zijn en altijd te bidden en niet te verslappen, want de dagen zijn kwaad. De zonden zijn schrikbarend toegenomen en velen dreigen verloren te gaan. Maar in Mijn liefde en genade wil Ik hen redden en u bent Mijn instrumenten waarvan Ik Mij wil bedienen om hen tot Mijn hart te trekken. Oh, hoe zeer verlang Ik naar het openbaar worden van de zonen en dochters Gods, dat zij in de bestemming wandelen die Ik voor hen heb. Zie niet lijdzaam toe hoe de volken geschud worden, maar wees actief. Wees een arbeider en medestrijder van uw broeders en zusters die hun nek uitsteken en in de frontlinies staan en er alles voor over hebben om er ook maar enigen te redden. Oh, Mijn kinderen wordt wakker en leeft! Laat Mijn vreugde jullie kracht zijn en heb geloof en vertrouwen in Mij. Ik zal u niet begeven noch u verlaten. Heb Ik u niet altijd uit moeilijke en benarde situaties gehaald? U genezingen geschonken, oplossingen geboden en antwoorden gegeven? Ik spoor u aan om in Mijn wil te wandelen, in nieuwheid des levens en in geloof vissers van mensen te zijn. Kom, Mijn kinderen, wees niet somber en laat het hoofd niet hangen. Ik heb overwinning voor u weggelegd, zegeningen in overvloed, maar kom in beweging en laat u leiden door Mijn Geest. De oogst is groot. Wees een arbeider!


Een profeet uit Canada (Keith Abrahams) zag een visioen over Nederland. Hij zag in de hemelse gewesten boven Nederland een leeuw. Deze leeuw (De Leeuw van Juda) lag rustig te slapen. Er was ook een zwarte panter. Deze panter ging erg agressief te keer, wilde de leeuw aanvallen en dood en verderf brengen in ons land.

Toch kwam de leeuw niet overeind om het land te verdedigen. De profeet vroeg aan God: “Heer waarom staat de leeuw niet op en verdedigt het land?” De Heer zei: “De leeuw kan niet overeind komen als de christenen niet bidden.” God kan niets doen in ons land als wij niet in actie komen en gaan bidden en Hem ernstig gaan zoeken.