Wie zijn wij

Wij zijn de Evangelische Levend Woord Gemeente in Haarlem. 

Een gemeente die gebaseerd is op de liefde van Jezus. Vanuit die liefde streven we ernaar om te bouwen aan onderlinge relaties. We zetten ons er voor in om de opdracht, die God voor de gemeente heeft, te vervullen. Dat houdt in dat we als gemeente op bepaalde momenten samenkomen voor voorbede, aanbidding, dankzegging, onderwijs en fellowship.

Evangelieverkondiging doen we door middel van de evangelisatiebus die we twee dagen per maand naar Haarlem halen om mensen te bereiken. 

We houden onze zondagse samenkomsten aan de Paul Krugerkade 6, 2021BN Haarlem (2e verdieping Wijkcentrum “de Fjord”)

Op het plaatje hierboven ziet u uitgebeeld wat in de Bijbel staat. U ziet mensen over het kruis naar de eeuwige stad, het hemelse Jeruzalem lopen. De bijbel zegt dat een mens alleen door zich te bekeren, in Jezus te geloven en Hem te volgen, tot behoudenis kan komen voor de eeuwigheid. Jezus kwam naar de aarde om de mensen te vertellen dat er geen andere mogelijkheid is dan door Hem om in de hemel te komen.

En daarom komen wij als gemeente regelmatig bij elkaar. Jezus, zegt dat waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam, Hij daar aanwezig is. En dat geloven we.