Wie zijn wij

Telkens zien we dat als mensen het besluit nemen om zich te bekeren en Jezus gaan volgen, hun leven in alle opzichten verandert. Ze zijn dan niet meer dezelfde, als die ze waren. Ze leven in een andere dymensie. Een dymensie van leven en kracht, van liefde, van herstel, overwinning, van vrede en vreugde. Hoewel je als volgeling van Jezus, dus als christen (want je volgt Christus), nog wel met de gebrokenheid van deze wereld te maken hebt. Maar je leert de wapenen gebruiken, die God Zijn kinderen gegeven heeft, om de strijd tegen het kwaad te winnen.

God zegt in wezen in Zijn Woord dat het van essentieel belang is dat een mens de keuze maakt zich te bekeren, dus om vergeving te vragen van alle dingen in zijn leven die God niet welgevallig zijn, daarmee op te houden en Jezus als Redder aan te nemen, omdat er anders geen redding mogelijk is en die mens verloren gaat. Het is als het ware een geschenk van God aan u en alle mensen (daarom vieren we met kerstmis de geboorte van Jezus). De boodschap van Jezus was dat degene die het niet aanneemt, verloren is. Vanwege de zonde. Vanwege al het kwaad om en in de mens. Vanwege de gebrokenheid van deze wereld. Maar die het wel aanneemt, wordt gered. Want Jezus kwam om die verbrokenheid teniet te doen. Om de werken van de duivel te verbreken en om de mensen in de overwinning te leiden, zodat zij overwinnaars zouden zijn over alle problemen en moeilijke omstandigheden in hun leven.

Jezus, is gekomen om te verlossen van zonden, om te bevrijden van boze geesten en machten, om te genezen van ziekte en kwalen en te herstellen, te helen in alle gebieden van het leven. U zult zien dat als u ook tot de stap komt om vergeving van uw zonden te vragen, dat uw leven verandert, want God verandert mensen.