Wie zijn wij

Jezus zegt: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6) En tevens zei Hij: “Wie gelooft en zich laten dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” (Marcus 16:16)

Het volgen van Jezus is iets dat we moeten leren. Daar heb je hulp bij nodig van mensen die God uitgekozen heeft en aangewezen om anderen te onderwijzen. Daar is de gemeente voor. We komen als gelovigen samen omdat de Bijbel ons oproept om dat te doen. In I Kor. 14 leest u: “Telkens als u samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging: dat alles moet tot stichting (opbouw) geschieden.” (I Kor. 14:26)

En als wij samenkomen dan is daar gelegenheid voor om datgene wat je van God ontvangen hebt of wat je met Hem meegemaakt hebt, met de andere gelovigen te delen. En dat bouwt andere mensen weer op in hun geloof. Dat heeft tot gevolg dat we sterker worden in ons geloof. En dat is wat God wil. Dat Zijn kinderen sterk worden in het geloof en in de overwinning wandelen. Zo is het de bedoeling van God dat de gemeente zich uitbreidt en groeit. Dat houdt in dat er steeds meer mensen bij komen die gered worden en eeuwig leven krijgen. Want God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Hij wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen en gered worden.

Daarom gaan we met deze reddende en bevrijdende boodschap ook naar buiten. We doen dat twee dagen per maand met behulp van de evangelisatiebus. Meer daarover leest u bij evangelisatie.