Wie zijn wij

Wij zijn een groep mensen die besloten heeft om Jezus te volgen. Waarom Jezus volgen? zult u zeggen. We lezen over Jezus in de Bijbel, dat Hij zei: “Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen” en “wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.”

En allen die het besluit genomen hebben om Hem te volgen heeft Hij de opdracht gegeven om het goede nieuws van het eeuwige leven aan anderen door te geven en hen ook tot zijn discipelen te maken. Het volgen van Jezus is dus bepalend voor uw en voor onze toekomst. De Bijbel maakt onderscheid tussen mensen die Jezus volgen en mensen die Jezus niet volgen.

Op verschillende momenten gedurende de week komen we samen.  Zondags van 10.30 uur tot 13.00 uur voor lofprijs, aanbidding met muziek, gebed, getuigenissen, prediking en fellowship.

  • Op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in kleinere groepen om de mogelijkheid te bieden elkaar beter te leren kennen, maar ook om onderwijs te ontvangen, vragen te stellen en dingen waar je mee zit, te delen en daarvoor te bidden of te laten bidden.
  • Op de donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur voor gebed. We loven, prijzen en danken Hem daar en brengen de persoonlijke noden evenals eventuele moeilijke situaties in de gemeente, andere gemeenten, als ook de mensen die niet in God geloven, voor de troon van God en vragen om Zijn genade.
  • Ook zijn er speciale vrouwenmiddagen en mannenbijeenkomsten. Deze zijn heel bemoedigend en opbouwend voor de mannen en de vrouwen als zodanig. Daar komen specifieke mannen – en vrouwenproblemen aan de orde.